Nákupný košík

V košíku nie sú vložené žiadne položky...

Copyright

Copyright © DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o., 2015. Všetky práva vyhradené!

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.
 

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o., je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.
 

Spoločnosť DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
Spoločnosť DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.