Nákupný košík

V košíku nie sú vložené žiadne položky...

Popis

Biely penetračný náter - podkladový


Použitie: Krycí, základný náter na vyrovnanie farebných rozdielov podkladu /steny/ pred tapetovaním. Penetračný náter je bielej farby.

Vlastnosti penetrácie:

  • ideálna príprava podkladu pod priehľadné tapety, zvlášť pre vliesové tapety
  • vytvára rovnomerne savý a farebný podklad
  • optimalizuje priľnavosť tapety k stene vďaka zamatového povrchu
  • bez rozpúšťadiel
  • 1 liter náteru vystačí na plochu cca 8 m2

Technický list

TECHNICKÝ LIST


PUFAS TAPETENGRUND WEISS - Biely penetračný náter

 

Špeciálny, vodou rieditelný penetračný náter, pre zjednotenie farebnosti podkladu a vytvorenie rovnomerne savého podkladu.

Oblasť použitia:
Biely penetračný náter je vhodný predovšetkým na vyrovnanie farebných rozdielov podkladu pred tapetovaním alebo maľovaním. Je vhodný pre všetky minerálne podklady, sadrokartónové dosky, tapety a disperzné nátery. Predovšetkým je vhodný pri následnom tapetovaní priesvitnejšími alebo pretierateľnými tapetami, rovnako ako pre opravy a renovácie, pri ktorých je odporúčané vychádzať z bieleho podkladu. Biely penetračný náter reguluje nasiakavosť podkladu a zaisťuje jeho nosnosť. Náter nie je vhodný ako podklad pod následné sadrové alebo cementové omietky.

Technické údaje:

Surovinová báza: umelohnotná živicová disperzia, titandioxyd, aditiva
Hustota: cca 1,5 g/ccm
Hodnota pH: 8 - 9
Spotreba: 100 – 200 ml/qm – 10 l pro cca 80 qm

Príprava podkladu:

Podklad je potrebné zbaviť nepevných častíc. Veľmi savé, pieskové a kriedové podklady opatriť hĺbkovým penetračným náterom. Staré tapety a glejové farby odstrániť pomocou odstraňovača tapiet. Na diery a praskliny použite tmel.
 


Spracovanie:
Biely penetračný náter je pripravený k použitiu a dá sa nanášat štetcom, štetkou, valčekom alebo pomocou vhodného striekacieho zariadenia (max. veľkost zrna 0,2 mm). Ďalšie následné práce na podkladoch ošetrených bielym penetračným náterom môžu prebiehať iba po jeho úplnom vyschnutí. Doba schnutia sa pohybuje v závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok cca medzi 6 – 8 hodinami.

Nezpracovateľný pri teplotách pod + 5°C.
Náradie po použití umyť vodou.

Bezpečnostní odkazy:
Dodržovať všeobecnú ochrannu a hygienické opatrenia. Pred prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. Pri styku s pokožkou umyť pod tečúcou vodou. Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára. Noste uzavretý pracovný odev.

Doporučujeme gumové alebo PVC ochranné rukavice.


Zneškodnenie obalu: Po vyčistení dať na recykláciu alebo zlikvidovať ako plastový odpad.

Skladovanie: Prípravok skladovať len v originálnom obale, dôkladne uzavretý a uložený tak, aby bola vylúčená možnosť úniku. Neskladovať na voľnom priestransve, skladovať v chlade, ale nie v mraze.

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

Balení: 2,5 l , 5 l , 10 l

Číslo výrobku: 137

Výrobca: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozca (distributor): Dimex-Slovensko s.r.o., Robotnícka 2, 036 01 Martin, IČO 36373991


Biely penetračný náter 3 v 1 Pufas 2,5 l

  • Kód:
    • 0002-28
17,49 € vrátane DPH / ks
Dostupnosť: Na sklade
ks

Vlastnosti

  • Kód: 0002-28
  • Výrobca: Pufas